Kostnader

Medlems avgift

Junior upp till 21 år.                                      300kr

Senior.                                                             600kr

Hyra av utrustning.                                      300kr

Stödmedlem.                                                300kr


Efter 1 sept: 50kr i månaden tills årets slut. (Samma gäller för bågskytteskolan)

Licensavgift

Licens krävs för att få tavla 

Senior A-licens              270kr

Junior B-licens              170kr